Få SPAM ut av din e-post! Vår inernettleverandør fjerner uønsket e-post, før du får den!
Sjekk siste nyheter om Virusangrep, og sikre deg mot overaskelser
LLH-medlemmer med Sogelag

Har ditt sogelag heimeside?
Er adressen umulig - eller lite logisk?

Domenet sogelag.org er nå tilgjengelig for alle sogelag tilsluttet Landslaget for lokalhistorie i Norge. Det gir en hendig og lett forståelig adresse til lagenes hjemmesider..

Eksempel:
Osterøy sogelag har nettadresse: http://www.osteroy.sogelag.org
Med alle muligheter som er vanlige for leid serverplass på Internett.

Dette tilbudet er det samme som gjelder for medlemmer i Landslaget for lokalhistorie - LLH - http://www.historielag.org/html/internett.html  

Ta kontakt - og få laget ut på nettet med fulle rettigheter, nært knyttet opp til moderorganisasjonen LLH.

Les mer om tilbudet på : http://www.articnet.no/html/lagaktuelt.html

Sørg for at ditt lag får egen nettadresse!